Contact Us

Store Location

Remeselný pivovar Zámčan
IČO: 36 612 227
Ič DPH: SK 20 222 038 10
Nábrežná 9172/43A,
Nové Zámky,
940 01,
Slovensko
View Google Map
Telephone
+421 905 499 049

Opening Times
Každý deň - every day
10:00 - 22:00Comments

HEADERS BREWING s. r. o.,

( Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.36347/N )

Sídlo:
Nábrežná 43/A
940 01 Nové Zámky,
Slovenská Republika

Mobil: +421 (0)905 499 049
Email: beer@zamcan.sk

IČO: 36612227
DIČ: 2022203810
IČ DPH: SK2022203810


Banka:
Č. účtu: SK47 0900 0000 0051 5855 6351


GIBASKBXKonateľ:

Tibor Hlavička
Email: beer@zamcan.sk
Orgány dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O. BOX 49A
950 50 Nitra 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Slovenská 13
940 30 Nové Zámky
Contact Us
Captcha